Kenan tuyển Thực tập sinh

Tổ chức Kenan Foundation Asia cần tuyển Thực tập sinh trợ lý dự án, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 10/4/2020

Liên hệ: My@kenan-asia.org