Save the Children tuyển Nhóm thu thập dữ liệu

Tổ chức Save the Children cần tuyển 01 nhóm thu thập dữ liệu trong khuôn khổ dự án nâng cao chất lượng và tiếp cận giáo dục bình đẳng cho trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em di cư ở Việt Nam.

Địa điểm làm việc: TP. HCM, Điện Biên

Thông tin đính kèm, vui lòng xem tại đây

Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2020

Liên hệ:  Vietnam.HR@savethechildren.org