ILO tuyển 02 Tư vấn

ILO – Luxembourg Programme cần tuyển 02 vị trí Tư vấn:

01 Tư vấn quốc tế

01 Tư vấn quốc gia 

Hạn nộp hồ sơ: 26/3/2020

Liên hệ:  dungd@ilo.org cc: goursat@ilo.org