SRD tuyển Thực tập sinh

Trung tâm Phát triển nông thôn Bền vững (SRD) tuyển Thực tập sinh toàn thời gian trong 6 tháng.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến địa chỉ Email: recruitment@srd.org.vn.

Hạn chót: 25/05/2015.

Thông tin chi tiết xem tại đây.