VVOB tuyển Chuyên gia tư vấn

Tổ chức Hợp tác Phát triển và Hỗ trợ Kỹ thuật vùng Fla-măng (VVOB), Vương quốc Bỉ hiện cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn trong nước xây dựng sổ tay hướng dẫn và tiến hành tập huấn về quản lý công tác hướng nghiệp đối với cấp trung học cho nhóm tập huấn viên nòng cốt của hai tỉnh Nghệ An và Quảng Nam, làm việc tại thành phố Tam Kỳ, Vinh.

Ứng viên quan tâm đề nghị gửi Sơ yếu lý lịch chi tiết bằng tiếng Việt và tiếng Anh, trong đó bao gồm 3 người giới thiệu với địa chỉ liên lạc cụ thể, tới địa chỉ email ntchau.vvobvn@gmail.com

Hạn nhận hồ sơ: 17h thứ hai, ngày 16 tháng 7 năm 2012

Thông tin chi tiết xem tại đây