Plan International tuyển điều phối viên dự án

Tổ chức Plan International tuyển điều phối viên dự án, làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 13/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link tuyển dụng.