WVV tuyển 02 vị trí

Tổ chức World Vision Vietnam (WVV) cần tuyển 02 vị trí, làm việc tại Hà Nội.

01 Cán bộ tài chính dự án

01 Cán bộ vật tư

Hạn cuối nộp hồ sơ: 18/03/2020.