CASED tuyển cán bộ nghiên cứu

Trung tâm nghiên cứu chuyên sâu về kinh tế và khoa học dữ liệu (CASED) cần tuyển cán bộ nghiên cứu, làm việc tại Hà Nội.

Các ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ email depocen@depocen.org

Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2021

Quý độc giả quan tâm, vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.