Save the Children tuyển 03 vị trí

Tổ chức Save the Children cần tuyển 03 vị trí:

01 Cán bộ quan hệ đối tác, làm việc tại Lào Cai. Hạn cuối nộp hồ sơ: 12/03/2020

01 Điều phối viên khu vực, làm việc tại Singapore. Hạn cuối nộp hồ sơ: 21/03/2020

01 Cán bộ phân tích dữ liệu, làm việc tại Hà Nội. Hạn cuối nộp hồ sơ: 12/03/2020

Liên hệ: Recruitment.Asia@savethechildren.org