Khuyến khích dùng tro, xỉ làm vật liệu san lấp thay thế cát tự nhiên

UBND thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 1742/VP-ĐT, yêu cầu các sở, ngành liên quan; UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng về tăng cường công tác quản lý khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, NN&PTNT, Công Thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công an thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã chủ động rà soát, tổng hợp các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn, bảo đảm không ảnh hưởng tới các khu vực an ninh, quốc phòng, di tích lịch sử, văn hóa, du lịch, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên, không tác động tiêu cực tới môi sinh, môi trường, sinh hoạt của dân cư…

Các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc cấp phép thăm dò, khai thác và quản lý hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng sau khi cấp phép khai thác; giám sát chặt chẽ việc đầu tư các dự án khai thác, chế biến khoáng sản, hạn chế việc khai thác nổ mìn, tiêu hao nguyên liệu và điện năng thấp, đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường quản lý đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, đặc biệt là cát, đá xây dựng và đất sét làm nguyên liệu sản xuất gạch, ngói. Đồng thời, xây dựng các giải pháp, trong đó chú trọng giải pháp khuyến khích, tăng cường sử dụng vật liệu thay thế cát tự nhiên, khắc phục tình trạng khan hiếm cát xây dựng ở một số địa phương; tăng cường sử dụng tro, xỉ làm vật liệu san lấp thay thế cát tự nhiên; rà soát, bảo đảm các dự án đầu tư nhà máy sản xuất gạch ngói đất sét nung trước khi cấp phép đầu tư đều phải có nguồn nguyên liệu hợp pháp theo quy định; không cấp phép thăm dò, khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường ở chân sườn đồi, núi và dọc các tuyến quốc lộ để bảo vệ cảnh quan môi trường…