Chương trình Aus4Equality/GREAT tuyển 02 vị trí

Chương trình Aus4Equality/Dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Sơn La” (GREAT) cần tuyển 02 vị trí:

01 Cán bộ thúc đẩy hội thảo, thời gian 7 ngày, địa điểm tại Sơn La và Lào Cai.

01 Cán bộ quản lý tài chính và các nguồn tài trợ, thời hạn 1 năm và có thể gia hạn thêm.

Liên hệ: aus4equalityrecruitment@gmail.com

Hạn cuối nộp hồ sơ: 12/03/2020