NPA tuyển Cán bộ hành chính nhân sự

Tổ chức Norwegian People’s Aid (NPA) tại Việt Nam đang tuyển 01 Cán bộ hành chính nhân sự.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email recruitment.vn@npaid.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 03/11/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.