Những nét chính của hợp tác Mê Kông-Lan Thương

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong-Lan Thương lần thứ 5 sẽ diễn ra ngày 20/2 tại Vientiane (Lào) với sự tham dự của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Ba trụ cột chính của hợp tác Mekong-Lan Thương là chính trị và an ninh; kinh tế và phát triển bền vững; văn hóa, xã hội và giao lưu nhân dân.

Nguồn: