Hoa quỳnh- Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw. Họ Xương rồng (Cactaceae)

Hoa Quỳnh chỉ nở về đêm, cánh hoa trắng nõn, nhụy hoa điểm xuyết màu vàng. "Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên"… "Bông quỳnh rụng xuống cội quỳnh. Dù ai ngậm ngọc dỗ mình đừng xiêu…" (Ca dao)