LHH Phụ nữ Việt Nam tuyển Tư vấn

Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam cần tuyển chuyên gia tư vấn và hỗ trợ hành chính cho Chương trình Tăng cường Nhân quyền và bình đẳng giới thông trong các chương trình, hoạt động chống biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai.

Liên hệ: procurement.vietnam@unwomen.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 13/02/2020

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.