CARE tuyển nhiều vị trí

Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam đang tuyển Cố vấn và Chuyên viên làm việc tại Văn phòng Hà Nội hoặc TP. Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến địa chỉ email: VNM.Jobs@careint.org.

Đợt tuyển dụng mở cho đến khi  tuyển đủ các vị trí.

Thông tin chi tiết xem tại đây.