Chương trình Lãnh đạo Hòa bình – Sinh thái lần thứ 7 tuyển đại diện

Trung tâm Lãnh đạo Hòa bình – Sinh thái (Eco-Peace Leadership Center) thông báo tuyển 10 đại diện thuộc khu vực châu Á – Thái Bình Dương cho chương trình Lãnh đạo Hòa bình – Sinh thái lần thứ 7, diễn ra từ tháng 10/2013 đến tháng 9/2014.

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi trước hồ sơ đăng ký bản mềm tới địa chị email: eplc2006@hanmail.net sau đó gửi hồ sơ bản cứng qua đường bưu điện tới địa chỉ:

Eco-Peace Leadership Center

College of Forest Sciences 1st building #109

Kangwon National University, Hyojadong Chuncheonsi,

Gangwondo, Republic of Korea, 200-701

Hạn cuối nộp hồ sơ: 31/08/2013

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại các file đính kèm: mẫu đăng ký, hướng dẫn đăng ký, thư thông báo