Phát ngôn “qua lại” của Hà Nội và JEBO về thí điểm làm sạch sông Tô Lịch

Từ khi việc thí điểm làm sạch sông Tô Lịch được áp dụng, phía Hà Nội và Tổ chức Xúc tiến thương mại – môi trường Nhật Bản (JEBO) đã có những phát ngôn “qua lại” về vấn đề này.