Vô tình?

ThienNhien.Net – Sống giữa vùng sông nước mênh mang, trong những ngôi nhà tranh vách đất, điều kiện vệ sinh còn hết sức thô sơ nghèo nàn. Một số sinh hoạt thường ngày của các em được diễn ra ngay bên cạnh dòng sông. Do hoàn cảnh sống còn nhiều hạn chế và do nhận thức chưa đầy đủ của các em đã vô tình gây ô nhiễm môi trường sống xung quanh cho chính các em.

Vô tình