SWV tuyển Tư vấn đánh giá pháp lý

Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Động vật hoang dã (SWV) cần tuyển Tư vấn đánh giá pháp lý.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 5/12/2019

Thông tin chi tiết vui lòng xem bên dưới:

Vị trí: Tư vấn đánh giá pháp lý
Nơi làm việc: Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam, Save Vietnam’s Wildlife
Quản lý trực tiếp bởi: Quản lý nhóm Nghiên cứu Bảo tồn và Chuyên gia cố vấn của SVW
Ngày bắt đầu làm việc: Sớm nhất có thể

Về vị trí Tư vấn:

SVW đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí tư vấn chuyên nghiệp có kinh nghiệm làm việc trong mảng hoạt động xã hội dân sự địa phương, thực hiện đánh giá các cơ hội và rào cản về quy định và pháp lý để thành lập hệ thống các cơ sở nhân nuôi bảo tồn động vật hoang dã theo từng loài.

Làm việc với chuyên gia kỹ thuật của chương trình phục hồi loài ngoại vi, tư vấn sẽ thực hiện báo cáo ngắn chi tiết về: cách thức quản lý và môi trường pháp lý mà các trung tâm động vật hoang dã đang hoạt động tại Việt Nam., cơ hội để mở rộng trong hệ thống hiện hành, và đánh giá về tính khả thi của việc thuê đất thuộc sở hữu của nhà nước dài hạn đối với tổ chức xã hội dân sự địa phương.

Bản đánh giá bao gồm các vùng đất thuộc:
VQG Cúc Phương
VQG Pù Mát
VQG Bi Doup
Các vùng đất, xí nghiệp lâm nghiệp thuộc sở hữu của nhà nước gần VQG Cúc Phương, VQG Pù Mát, VQG Bi Doup và Đà Nẵng.

Yêu cầu:
Là người Việt Nam
Có kinh nghiệm trong quản lý/thành lập các tổ chức xã hội dân sự địa phương tại Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học hoặc lâm nghiệp.
Có kinh nghiệm cung cấp tư vấn về pháp lý cho các tổ chức xã hội dân sự địa phương tại Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực thuê đất thuộc sở hữu của nhà nước/đất nhượng lâm nghiệp.
Có các mối quan hệ với các ban ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Thành thạo kỹ năng viết bằng tiếng Anh (tiếng Anh chuyên ngành).

Nộp hồ sơ:
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV và thư ứng tuyển (bằng tiếng Anh và tiếng Việt) vào địa chỉ thư điện tử: jobs@svw.vn, tiêu đề thư ghi rõ “Ứng tuyển vị trí Tư vấn”.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vị trí tư vấn này, vui lòng liên hệ với Cố vấn Khoa học của SVW, Daniel Willcox qua địa chỉ email daniel@svw.vn

Điện thoại liên hệ: 02293848053

Thời hạn hợp đồng: Hợp đồng tư vấn ngắn hạn (tối đa 10 ngày)

Mức lương: Lương được chi trả theo ngày; Được chi trả các chi phí trong dự án

Trách nhiệm quản lý trực tiếp: Không