ISDS tuyển Nghiên cứu viên

Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) cần tuyển nghiên cứu viên, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên gửi hồ sơ ứng tuyển tới: luuhokhuat88@gmail.com

Hạn cuối ứng tuyển: 18/11/2019

Chi tiết công việc xem tại đây.