Phá núi xây khu du lịch ở cột cờ Lũng Cú: Không hợp truyền thống người Việt