Kon Tum: Lắp đặt camera và trạm cân giám sát khai thác khoáng sản

Hiện nay, địa bàn tỉnh Kon Tum mới chỉ có 1/51 điểm mỏ hoàn thành lắp trạm cân, 4/51 điểm mỏ đang triển khai (mỏ đá trên 50.000m3) và 40/51 điểm mỏ (15/19 mỏ đá, 25/32 mỏ cát) hoàn thành lắp camera.

Thay vì thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát trực tiếp tại các điểm mỏ khoáng sản, nhất là các điểm mỏ khai thác cát, tỉnh Kon Tum đang triển khai lắp đặt camera, trạm cân tại tất cả các điểm mỏ khai thác khoáng sản để thực hiện giám sát.

Các điểm mỏ khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường có công suất khai thác từ 50.000 m3/năm trở lên và các dự án khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường có công suất khai thác từ 25.000 m3/năm trở lên phải hoàn thành việc lắp đặt trạm cân và hệ thống camera giám sát trong quý 3/2019. Các điểm mỏ còn lại hoàn thành trong quý 2/2020.

Tuy nhiên, hiện nay, địa bàn tỉnh Kon Tum mới chỉ có 1/51 điểm mỏ hoàn thành lắp đặt trạm cân, 4/51 điểm mỏ đang triển khai (mỏ đá trên 50.000m3) và 40/51 điểm mỏ (15/19 mỏ đá, 25/32 mỏ cát) hoàn thành lắp đặt camera giám sát.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, đến ngày 26/9, ngành Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các ngành tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp phép khai thác 66 điểm mỏ khoáng sản cho 56 doanh nghiệp, 4 hợp tác xã, 2 xí nghiệp và 4 hộ gia đình.

Đến tháng 9/2019, toàn tỉnh có 51 điểm mỏ được cấp phép đi vào hoạt động khai thác thuộc đối tượng phải lắp đặt trạm cân và camera giám sát; còn 15 điểm mỏ đang lập thủ tục trước khi khai thác.

Để tăng cường công tác quản lý giám sát, kiểm soát về sản lượng khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Trong đó, ngành tập trung vào việc hoàn thiện thủ tục, yêu cầu các điểm mỏ được cấp phép sau tháng 6/2018 đến nay nhưng chưa đủ điều kiện hoạt động, phải bổ sung nội dung lắp đặt trạm cân và camera giám sát vào dự án trước khi được phép hoạt động.

Đối với các điểm mỏ xin cấp phép mới, Sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư khi đã đưa nội dung lắp đặt trạm cân và camera giám sát vào dự án đầu tư…

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc lắp đặt trạm cân và hệ thống camera của các tổ chức, cá nhân; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình không thực hiện…