Bắc Giang quy hoạch vùng nguyên liệu đất san lấp mặt bằng

ThienNhien.Net – Ngày 26/12/2012, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch vùng nguyên liệu đất làm vật liệu san lấp mặt bằng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Bắc Giang quy hoạch vùng nguyên liệu đất san lấp mặt bằng đến năm 2020.
Bắc Giang quy hoạch vùng nguyên liệu đất san lấp mặt bằng đến năm 2020

Theo đó, giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020 có 50 khu vực thăm dò, khai thác làm vật liệu san lấp mặt bằng với diện tích 244,7 ha, tổng trữ lượng khai thác khoảng 27,474 m3.

Từ năm 2013 đến năm 2015 tiến hành thăm dò, khai thác tại 37 khu vực với diện tích 200,2 ha, tổng trữ lượng tài nguyên khoảng 22,894 m3, gồm các huyện: Yên Thế, Tân Yên, Hiệp Hoà, Việt Yên, Yên Dũng, Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn và Sơn Động.

Từ năm 2016 đến năm 2020 tiếp tục khai thác trữ lượng các mỏ đã khai thác, đồng thời thăm dò, khai thác 13 khu vực mới với diện tích 44,5 ha, tổng trữ lượng tài nguyên khoảng 4,580 m3, gồm các huyện: Yên Thế, Tân Yên, Hiệp Hoà, Việt Yên, Yên Dũng, Lạng Giang, Lục Nam và Sơn Động.

Bên cạnh đó, khu vực dự trữ nguyên liệu đất san lấp trên địa bàn tỉnh được quy hoạch với diện tích 105,605 ha, tổng tài nguyên dự báo khoảng 6,410m3 gồm địa bàn các huyện: Tân Yên, Việt Yên, Yên Dũng, Lạng Giang, Lục Nam và Sơn Động.

Để bảo đảm thực hiện tốt theo Quy hoạch vùng nguyên liệu đất làm vật liệu san lấp mặt bằng đến năm 2020, các sở, cơ quan chức năng của tỉnh, UBND cấp huyện, thành phố cần tăng cường công tác triển khai theo quy hoạch; kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hoạt động khai thác, vận chuyển đất trái phép và không bảo đảm các điều kiện theo quy định.