Bất thường camera, trạm cân tại các mỏ khoáng sản, Tổng cục Thuế yêu cầu “siết” quản lý

Trước tình hình lắp đặt camera giám sát và trạm cân của các chủ mỏ khoáng sản tại một số địa phương “có vấn đề”, Tổng cục Thuế đã yêu cầu các cục thuế tăng cường phối hợp quản lý thuế đối với các mỏ khoáng sản.

Tổng cục Thuế vừa có công văn yêu cầu các cục thuế tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành địa phương nâng cao quản lý thuế đối với lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản.

Tổng cục Thuế cho biết, để quản lý, đôn đốc thu nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản và thuế tài nguyên, Tổng cục đã yêu cầu các cục thuế chủ động phối hợp với các ngành, tham mưu cấp có thẩm quyền thu thập dữ liệu, chia sẻ thông tin để tính tiền cấp quyền khai thác.

Đồng thời, xử lý các tổ chức, cá nhân không chấp hành nghĩa vụ thuế dẫn đến nợ thuế tài nguyên, tiền cấp quyền khai thác; liên hệ, phối hợp, trao đổi thông tin để xác định sản lượng tài nguyên, khoáng sản thực tế đã khai thác với sản lượng đã kê khai thuế và sản lượng tài nguyên được cấp phép khai thác, từ đó xác định nguyên nhân để tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thuế về thuế tài nguyên.

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, một số báo chí có đăng tin về tình hình lắp đặt camera giám sát và trạm cân của các chủ mỏ khoáng sản tại một số địa phương. Vì vậy, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế tăng cường phối hợp quản lý thuế đối với các mỏ khoáng sản trên địa bàn.

Tổng cục Thuế yêu cầu tăng cường quản lý thuế các mỏ khoáng sản

Theo Tổng cục Thuế, căn cứ theo Luật Khoáng sản và các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật, số liệu từ các trạm cân lắp đặt tại các điểm vận chuyển khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu vực khai thác khoáng sản là một trong những tư liệu, thông tin… làm cơ sở để cơ quan Tài nguyên và Môi trường xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế và đồng thời hình ảnh lưu trữ thông tin từ camera giám sát do chủ mỏ lắp đặt cũng là nguồn thông tin hữu ích cho công tác thống kê, giám sát, quản lý sản lượng khoáng sản khai thác thực tế của cơ quan Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, Tổng cục Thuế đề nghị cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương để rà soát, trao đổi thông tin xác định sản lượng tài nguyên thực tế doanh nghiệp khai thác làm cơ sở đối chiếu với sản lượng tài nguyên tính thuế mà doanh nghiệp đã kê khai thuế và sản lượng tài nguyên được cấp phép khai thác để xử lý theo quy định.

Cùng với đó, các cục thuế cũng cần tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành địa phương nâng cao công tác quản lý thuế đối với lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản.

Trước đó, báo chí đưa tin về sự kém hiệu quả trong lắp đặt camera và trạm cân tại các địa phương.

Trong đó, theo báo cáo kết quả giám sát hoạt động khai thác khoáng sản quý III/2023, toàn bộ camera giám sát trên địa bàn TP Thanh Hóa đều mất tín hiệu, không có kết quả giám sát.

Theo kế hoạch giám sát, số mỏ đang khai thác khoáng sản trên địa bàn quý III/2023 gồm 12 mỏ, trong đó có 10 mỏ đá, 2 mỏ cát. Số đơn vị khai thác đã lắp camera là 5 đơn vị (12 camera); số mỏ đã lắp camera thực hiện giám sát là 7 mỏ; số mỏ chưa thực hiện giám sát là 5/12 mỏ.

Từ cuối quý IV/2020 đến nay, các camera đều mất tín hiệu, đoàn giám sát đã có công văn đề nghị phối hợp các phòng, ban và UBND các phường xã có liên quan để phối hợp kiểm tra sửa chữa, nhưng đến nay, các camera vẫn mất tín hiệu, chưa hoạt động trở lại.

Còn tại Phú Yên, kết luận thanh tra của UBND tỉnh cho thấy việc lắp đặt trạm cân và camera giám sát tại một số mỏ khoáng sản còn mang tính hình thức, vị trí lắp đặt trạm cân và camera giám sát không đúng theo quy định.

Cụ thể, một số mỏ vật liệu ngoài đường vận chuyển khoáng sản ra khỏi mỏ qua trạm cân, doanh nghiệp còn mở thêm một đường vận chuyển bên cạnh trạm cân; một số trạm cân và camera giám sát bị hỏng lâu ngày nhưng không được doanh nghiệp khắc phục, sửa chữa kịp thời.

Công tác kiểm tra, giám sát của ngành chức năng về việc triển khai thực hiện các quy định về lắp đặt trạm cân, hệ thống camera giám sát chưa được quyết liệt…