REDD+ Việt Nam đang ở đâu?

Năm 2009, Việt Nam là một trong 9 quốc gia đầu tiên được lựa chọn thí điểm Chương trình REDD+ của Liên hợp quốc (UNREDD) và cũng là một trong những quốc gia đầu tiên nhận được phê duyệt cho Đề xuất Sẵn sàng thực hiện REDD+ (R-PIN) thuộc Quỹ đối tác Carbon trong Lâm nghiệp (FCPF) của Ngân hàng Thế giới. Bên cạnh các chương trình quốc gia, nhiều hoạt động dự án REDD+ khác cũng được các tổ chức quốc tế và trong nước thực hiện ở nhiều địa phương với mục tiêu đảm bảo cho sự sẵn sàng tham gia và thực hiện REDD+ của Việt Nam trong tương lai.

Sau 10 năm thí điểm, Việt Nam đã đạt được những bước tiến trong việc tăng cường năng lực cho các bên tham gia, thiết kế chia sẻ lợi ích, đảm bảo an toàn và giám sát, báo cáo, thẩm định. Đặc biệt, cuối năm 2018, Việt Nam là quốc gia đầu tiên của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương được công nhận đủ điều kiện thanh toán cho các nỗ lực giảm phát thải dựa trên kết quả trong chương trình REDD+. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, REDD+ Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều thách thức và tồn tại như: việc lồng ghép các nội dung REDD+ và kết nối các hợp phần của hệ thống chính sách ngành lâm nghiệp, việc đảm bảo hài hòa mục tiêu REDD+ với các mục tiêu kinh tế – xã hội khác, hay sự phối kết hợp giữa các bên liên quan để đạt được mục tiêu chung.

Gần đây, các quốc gia thực hiện REDD+ trên thế giới và cả Việt Nam đều có những thay đổi trong cách tiếp cận thiết kế và thực hiện REDD+. Trong đó, đáng chú ý là sự xuất hiện của cách tiếp cận cảnh quan cấp vùng sinh thái (Regional Landscape Approach) và quản trị chia sẻ thích ứng (Adaptive Collaborative Management Approach – ACMA) thuộc Chương trình Giảm Phát thải vùng Bắc Trung Bộ (FCPF/REDD+). Cách tiếp cận mới này đặt ra yêu cầu không chỉ đối với các cơ quan nhà nước, ban quản lý dự án mà cả các tổ chức xã hội dân sự khi tham gia vào tiến trình REDD+ cần phải thảo luận để thống nhất cách hiểu chung và thiết kế được cách tiếp cận tổng thể, phù hợp với tính chất đa ngành, đa lĩnh vực như REDD+ trong bối cảnh Việt Nam.

Trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Khoa học 2018/2019, ngày 22/8/2019, Tổng cục Lâm nghiệp, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp tổ chức Hội thảo “Thực hiện REDD+ Việt Nam: 10 năm nhìn lại và định hướng tương lai” nhằm tạo diễn đàn chia sẻ, học hỏi giữa các bên, đồng thời tạo điều kiện để các tổ chức xã hội cùng đại diện người dân tham gia, đóng góp cho tiến trình xây dựng, thực hiện REDD+ tại Việt Nam.

Một số hình ảnh được ghi lại tại Hội thảo:

Ông Lê Công Lương, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (VUSTA) phát biểu khai mạc Hội thảo
Ông Nguyễn Quốc Hiệu, Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo thực hiện REDD+
Ông Nguyễn Ngọc Quang, Điều phối viên Dự án Tăng cường năng lực và sự tham gia của CSO trong thực hiện REDD+, PanNature

Ông Nguyễn Đức Tố Lưu, PanNature
Bà Lâm Quỳnh Nhung, Văn phòng REDD+ Việt Nam
Ông Nguyễn Thế Phương, Ban quản lý Chương trình REDD+/FCPF

Ông Nguyễn Quang Tân, Trung tâm Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế tại Việt Nam (ICRAF Việt Nam)
Bà Vũ Thị Hiền, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Vùng cao (CERDA)
Ông Ngô Trí Dũng, CORENARM
Ông Hứa Đức Nhị, nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT
Ông Nguyễn Đức Tố Lưu, PanNature
Thảo luận chuyên gia với chủ đề “REDD+ 10 năm thực hiện – Bài học nào cho chương trình REDD+/FCPF?”

Nguồn:
PanNature