Thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Đá Miếu

Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa quyết định thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Đá Miếu, diện tích 566 ha mặt nước tự nhiên đầm phá thuộc xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc.

Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Đá Miếu có diện tích 566ha mặt nước tự nhiên đầm phá thuộc địa giới hành chính xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc gồm 2 vùng.

Vùng lõi bảo vệ có diện tích 30ha và vùng khai thác, sử dụng chung có diện tích 536ha là khu vực còn lại của Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, sau khi trừ đi 30ha vùng lõi bảo vệ.

Ảnh mang tính minh họa.

Mục tiêu là xây dựng Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản để tăng cường công tác bảo vệ nơi cư trú, tập trung sinh sản, bãi giống, bãi đẻ thủy sản và tổ chức khai thác, sử dụng chung bền vững nguồn lợi thủy sản.

Trong 30ha vùng lõi nghiêm cấm hoàn toàn các hoạt động kinh tế làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản tự nhiên và môi trường thủy sinh.

Bao gồm khai thác thủy sản (động vật và thực vật thủy sinh); nuôi trồng thủy sản (động vật và thực vật thủy sinh); xây dựng các công trình sản xuất (bao gồm cả công trình nhà ở), chăn thả gia súc, gia cầm vào vùng lõi bảo vệ.

Các hoạt động có điều kiện bao gồm khai thác thủy sản để nghiên cứu khoa học và hoạt động tiêu diệt thủy sản địch họa trong vùng lõi bảo vệ phải được sự chấp thuận của Chi cục Thủy sản theo quy định của pháp luật.

Hoạt động giao thông thủy được phép qua lại vô hại nhưng không được dừng tàu thuyền trong vùng lõi bảo vệ và hoạt động du lịch sinh thái được phép khi có sự giám sát của cộng đồng ngư dân địa phương.

Trong vùng khai thác, sử dụng chung, các hoạt động được triển khai gồm điều tra, nghiên cứu khoa học về loài thủy sản và môi trường sống của loài thủy sản.

Khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản, du lịch giải trí gắn với hoạt động thủy sản theo quy định của pháp luật và tuần tra, kiểm soát việc thực thi pháp luật.