Quảng Trị: Đầu tư 58 dự án điện gió

Đến tháng 6/2019, tỉnh Quảng Trị đã có 58 dự án điện gió đi vào hoạt động, đang triển khai và nghiên cứu khảo sát. Mục tiêu, từ nay đến năm 2025, có tổng công suất điện gió từ 1.400 – 1.500 MW.

Đến năm 2025, tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu đạt khoảng 5.000 MW điện từ các nhà máy nhiệt điện, điện khí, điện gió, điện mặt trời và thủy điện.

Từ năm 2019 – 2025, tỉnh Quảng Trị có nhiều dự án đầu tư vào lĩnh vực năng lượng. Theo đó, tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Quảng Trị 1, do Công ty Điện lực quốc tế Thái Lan đầu tư với số vốn trên 55.000 tỷ đồng, có công suất 1.320MW sẽ khởi công trong năm 2019.

Theo đó, Tập đoàn Tập đoàn Gazprom của Nga đang xúc tiến đầu tư Nhà máy điện khí, công suất 340MW lấy khí từ mỏ Báo Vàng. Ở khu kinh tế này, còn có một một doanh nghiệp đang xúc tiến đầu tư nhà máy điện khí có công suất khoảng 1.200 MW. Đối với điện gió, từ nay đến năm 2025, có tổng công suất từ 1.400 – 1.500 MW.