Đối thoại để thiết lập các chính sách đất ngập nước khu vực hạ lưu sông Mê Kông

Cuộc thảo luận mới đây giữa các quan chức chính phủ từ Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam tại Bangkok (Thái Lan) xung quanh khung chính sách quốc gia và hiện tại đối với vùng đất ngập nước đã cung cấp nền tảng để thiết lập các chính sách đất ngập nước hiệu quả khu vực hạ lưu sông Mê Kông.

Ông Raphaël Glémet, Cán bộ chương trình cao cấp về Nước và Đất ngập nước tại IUCN Châu Á cho biết, trong quá trình xây dựng kế hoạch chiến lược của IBRRI, cả năm quốc gia đều cho rằng, các cuộc đối thoại chính sách khu vực là chìa khóa để thiết lập các chính sách đất ngập nước hiệu quả.

Ảnh minh họa

Cuộc đối thoại khu vực tại Bangkok được tổ chức sau một loạt mười đánh giá về tổn thương do biến đổi khí hậu được IUCN và các tổ chức đối tác thuộc dự án WET Mekong thực hiện nhằm làm nổi bật các tác động của biến đổi khí hậu đối với vùng đất ngập nước trong khu vực. Các đánh giá có sự tham gia của nhiều thành viên cộng đồng, tổ chức phi chính phủ địa phương, các nhà quản lý vùng đất ngập nước để phân tích các loài, hệ sinh thái và những lỗ hổng cộng đồng theo các dự báo biến đổi khí hậu trong tương lai.

Đối thoại chính sách khu vực cũng tập trung vào việc xác định cơ hội để thực hiện các dịch vụ và bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước tốt hơn trong các chính sách và cam kết liên quan đến biến đổi khí hậu. Đặc biệt, chú ý đến SDG 13 về Biến đổi khí hậu cũng như các Đóng góp Quốc gia tự quyết định (NDCs) được phát triển như một phần của Thỏa thuận Paris.

Trong phiên đối thoại, các lỗ hổng quan trọng đã được xác định, đáng chú ý là sự thể hiện không chính xác khu vực của vùng đất ngập nước trong chính sách giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu. Khu vực này có các vùng đất than bùn và rừng ngập mặn quan trọng toàn cầu; những môi trường sống này lưu trữ nhiều carbon hơn so với rừng trên cạn và rất quan trọng cho việc phát triển các phương pháp thích ứng dựa trên hệ sinh thái đối với biến đổi khí hậu.

Theo đại diện của Việt Nam, thông qua đối thoại Việt Nam đã học hỏi được tầm quan trọng của việc tích hợp các vùng đất ngập nước vào các chính sách liên quan đến biến đổi khí hậu. Bước tiếp theo sẽ là khám phá cách chúng ta có thể tận dụng các quy trình và nền tảng quốc gia để làm như vậy.

Dựa trên kết quả của cuộc thảo luận có thể khẳng định, IBRRI nên tiếp tục có các cuộc đối thoại chính sách trên vùng đất ngập nước và trao đổi song phương. Được biết, một bản tóm tắt chính sách về việc tích hợp các vùng đất ngập nước vào chính sách biến đổi khí hậu ở năm quốc gia cũng sẽ được ban thư ký IBRRI soạn thảo để hướng dẫn tốt hơn các hành động của năm chính phủ.