Gỡ vướng chính sách bảo hiểm thủy sản

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo xử lý vướng mắc về bảo hiểm trong triển khai Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2017 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Ảnh minh họa

Theo Điều 5, Nghị định 67/2014/NĐ-CP, Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho các tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ là thành viên tổ đội, hợp tác xã khai thác hải sản và có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên. Cụ thể, hỗ trợ hàng năm kinh phí mua bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị, ngư lưới cụ trên mỗi tàu (bảo hiểm mọi rủi ro) với mức: 70% kinh phí mua bảo hiểm đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 90CV đến dưới 400CV và 90% kinh phí mua bảo hiểm đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên… Tuy nhiên, Nghị định 67/2014/NĐ-CP cũng nêu rõ chính sách trên chỉ được thực hiện đến hết năm 2016.

Tại Nghị quyết 113/NQ-CP ngày 31/12/2016 Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2016, Chính phủ đã thống nhất kéo dài thời gian thực hiện các chính sách quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP đến hết ngày 31/12/2017.

Mặc dù đã được gia hạn 1 năm nhưng để những chính sách hỗ trợ ngư dân tiếp tục được triển khai phải đợi Chính phủ ban hành khung pháp lý mới. Ngoài ra, theo báo cáo tổng kết của địa phương, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 67, vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như có ngư dân đang đóng dở tàu thì ngân hàng thắt chặt cho vay, một số dự án đến nay đã thi công gần xong nhưng ngân hàng vẫn chưa giải ngân do các dự án trong quá trình thi công có sự thay đổi… Ngư dân mong muốn mở rộng thêm các doanh nghiệp bảo hiểm để họ có thêm sự lựa chọn, cần mở rộng vùng biển tàu thuyền ngư dân được trả quyền lợi bảo hiểm (nếu xảy ra tai nạn), để khuyến khích ngư dân đánh bắt xa bờ và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo…

Theo Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Minh, một trong những doanh nghiệp bảo hiểm được triển khai bán bảo hiểm cho tàu đánh bắt hải sản xa bờ theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ, hiện mới chỉ có Nghị quyết của Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian thực hiện Nghị định 67 đến hết năm 2017, nhưng đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể (bằng Nghị định, thông tư), do vậy, Bảo Minh chưa thể triển khai.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính về việc triển khai Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Tài chính khẩn trương hướng dẫn cụ thể, đồng thời giám sát chặt chẽ việc tiếp tục thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP bảo đảm không để xảy ra tình trạng các doanh nghiệp bảo hiểm không bán bảo hiểm cho người dân gây khó khăn khi ra khơi.