Phân giao kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng ngay trong tháng 12/2014

ThienNhien.Net – Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa gửi văn bản tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tăng cường chỉ đạo triển khai công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2015.

Tổng cục Lâm nghiệp cho biết, năm 2014, mặc dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết và vốn đầu tư, nhưng với sự chủ động và quan tâm chỉ  đạo của các địa phương, công tác bảo vệ và phát triển rừng đã cơ bản đạt chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

Cần tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng. (Ảnh: ruthamcausaigon.vn)
Cần tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng. (Ảnh: ruthamcausaigon.vn)

Để phát huy những kết quả đạt được trong năm 2014 và triển khai tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo triển khai phân giao kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2015 cho các đơn vị, dự án cơ sở ngay trong tháng 12/2014.

Bên cạnh đó, chuẩn bị cây giống tốt, có chất lượng và hiện trường cho kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2015. Tổ chức triển khai phát động Tết trồng cây xuân Ất Mùi đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

Các địa phương cũng phải thực hiện nghiêm Chỉ thị 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác; hoàn thành kế hoạch trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang làm thủy điện trong năm 2015.

Ngoài ra, các địa phương cần tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.