Kỷ luật bốn cán bộ vụ Công ty CP DHC Suối Đôi tự ý san lấp sông Luông Đông

Liên quan vi phạm xây dựng tại Công viên suối khoáng nóng Thần Tài, ngày 29-5, UBND huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Huỳnh Đức Thơ, huyện đã thanh kiểm tra, xử lý loạt cán bộ liên quan; đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính đối với CTCP DHC Suối Đôi, chủ đầu tư dự án trên.

CTCP DHC Suối Đôi tự ý san lấp sông Luông Đông.

Theo đó, UBND huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, đã thành lập Hội đồng xử lý kỷ luật huyện, tiến hành tổ chức kiểm điểm cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan để xảy ra vi phạm xây dựng tại dự án liên kết mở rộng Công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài.

Cụ thể, Hội đồng xử lý kỷ luật huyện Hòa Vang thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Ngô Văn Bảy, Đội trưởng Kiểm tra quy tắc đô thị huyện; kỷ luật khiển trách các ông: Nguyễn Tân, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú; Trần Văn Sơn, công chức phòng Địa chính, Nông nghiệp, Xây dựng và Môi trường xã Hòa Phú; và ông Nguyễn Phú Cường, cán bộ được phân công phụ trách lĩnh vực xây dựng xã Hòa Phú.

Ngoài ra, số cán bộ Đội kiểm tra quy tắc đô thị huyện Hòa Vang được phân công theo dõi các xã khu vực phía tây huyện Hòa Vang, trong đó có xã Hòa Phú phải nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Đồng thời, UBND huyện Hòa Vang đã ra Quyết định 2215/QĐ-XPVPHC ngày 20-5-2019 xử phạt vi phạm hành chính CTCP DHC Suối Đôi số tiền 90 triệu đồng, vì hành vi tự ý san lấp sông Luông Đông, gây thu hẹp dưới 20% mặt cắt ngang sông Luông Đông, thôn Phú Túc, xã Hòa Phú. Việc xử phạt căn cứ quy định tại điểm a, khoản 5, điều 24 Nghị định 33/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Đồng thời, buộc CTCP DHC Suối Đôi dừng ngay việc san lấp sông Luông Đông, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm hành chính gây ra. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định này.

Trước đó, như tin đã đưa, Thanh tra Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã ký Quyết định số 08/QĐ-XPVPHC ngày 9-5-2019, xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng, buộc dừng thi công đối với CTCP DHC Suối Đôi, Chủ đầu tư dự án liên kết mở rộng Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài giai đoạn 2 (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Cụ thể, CTCP DHC Suối Đôi bị phạt vì tổ chức thi công các hạng mục: hệ thống thoát nước nội bộ, thi công phần nền đường và trồng xây xanh dọc tuyến đường công vụ sông Luông Đông; san lấp mặt bằng khu vực thuộc giai đoạn 2 của dự án liên kết mở rộng Công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài giai đoạn 2, khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng theo quy định.