Room to Read tuyển Giám đốc

Tổ chức Room to Read tại Việt Nam cần tuyển Giám đốc thiết kế giảng dạy và hỗ trợ giáo viên, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh và các khu vực của dự án.

Ứng viên quan tâm vui đăng ký Online (http://www.roomtoread.org/) hoặc vào link https://osv-rtr.wd5. myworkdayjobs.com/en-US/ RoomToRead, tìm khu vực Việt Nam để đăng ký.

Hạn chót nộp hồ sơ: 07/01/2018

Thông tin chi tiết xem tại đây