Projects Abroad tuyển Điều phối viên

Tổ chức Projects Abroad cần tuyển Điều phối viên tình nguyện y tế, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: ngandang@projects-abroad.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 07/06/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây