Chương trình nghiên cứu sinh phát triển châu Á

Chương trình nghiên cứu sinh phát triển châu Á sẽ cung cấp cho các chuyên gia trẻ tuổi đến từ châu Á cơ hội tăng cường kĩ năng lãnh đạo và có được những kiến thức sâu sắc về các thách thức phát triển ở châu Á.

Các ứng viên quan tâm có thể đăng kí tại: www.asiafoundation.org/developmentfellows

Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2013

Thông tin chi tiết tại đây