NMA tuyển Tư vấn

Chương trình Norwegian Mission Alliance (NMA) tại Việt Nam đang tuyển 01 Tư vấn thực hiện khảo sát KAP (knowledge, attitude and practices).

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email truc@nmav.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/03/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.