ILO tuyển Tư vấn

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cần tuyển Tư vấn hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thực hiện Thỏa thuận thực hiện nhằm cung cấp hỗ trợ giáo dục cho trẻ em mục tiêu tại Hà Nội, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: vanng@ilo.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 23/05/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây