HFHV tuyển cán bộ

Tổ chức Hỗ trợ Gia cư Việt Nam (Habitat for Humanity International in Vietnam – HFHV) cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn cho dự án về nước sạch và vệ sinh môi trường ở Tiền Giang, làm việc trong trong 8 tháng và 01 Quản lý chương trình cao cấp làm việc tại văn phòng Hồ Chí Minh.

Hạn cuối nộp hồ sơ:

Chuyên gia tư vấn: 18/04/2014

Quản lý chương trình: 29/04/2014