Hình ảnh rừng tái sinh tại tỉnh Bình Phước bị phá tan hoang

Lợi dụng sự buông lỏng quản lý của cơ quan bảo vệ rừng, các đối tượng “lạ” đã xâm nhập, chặt phá và đốt rụi khoảng 10ha rừng tái sinh tại Tiểu khu 52 thuộc xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Lợi dụng sự buông lỏng quản lý của cơ quan bảo vệ rừng, các đối tượng “lạ” đã xâm nhập, chặt phá và đốt rụi khoảng 10ha rừng tái sinh tại Tiểu khu 52 thuộc xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)
Hiện trạng rừng tái sinh bị phá và đốt rụi (K GỬIH/TTXVN)
Hiện trạng rừng tái sinh bị phá và đốt rụi (K GỬIH/TTXVN)
Hiện trạng rừng tái sinh bị phá và đốt rụi (K GỬIH/TTXVN)
Hiện trạng rừng tái sinh bị phá và đốt rụi (K GUIWRH/TTXVN)
Hiện trạng rừng tái sinh bị phá và đốt rụi (K GỬIH/TTXVN)
Hiện trạng rừng tái sinh bị phá và đốt rụi (K GỬIH/TTXVN)
Hiện trạng rừng tái sinh bị phá và đốt rụi (K GỬIH/TTXVN)
Hiện trạng rừng tái sinh bị phá và đốt rụi (K GỬIH/TTXVN)