GIZ tuyển Thực tập sinh

Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) cần tuyển Thực tập sinh truyền thông, làm việc tại Hà Nội.

Hạn chót nộp hồ sơ: 07/05/2019

Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại đây.