CHD tuyển Cán bộ quản lý dữ liệu

Trung tâm Tư vấn Sức khỏe và Phát triển Cộng đồng (CHD) hiện đang tuyển 01 Cán bộ quản lý dữ liệu dự án.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ thư điện tử chd@chd.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 06/02/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.