SNV tuyển Cán bộ

Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) cần tuyển Cán bộ hỗ trợ năng lượng, làm việc tại Hà Nội.

Hạn chót nộp hồ sơ: 08/05/2019

Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại đây