SNV tuyển Cán bộ

Đăng ngày

Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) cần tuyển Cán bộ hỗ trợ năng lượng, làm việc tại Hà Nội.

Hạn chót nộp hồ sơ: 08/05/2019

Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại đây