AIP tuyển Cán bộ hành chính

Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á (AIP) cần tuyển Cán bộ hành chính, làm việc tại Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: jobsvietnam@aipf-vietnam.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 05/05/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây