TRAFFIC tuyển Cán bộ chương trình

TRAFFIC Quốc tế đang tuyển 01 Cán bộ chương trình, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng đăng ký online trước 18/04/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.