Xuất khẩu lâm sản 4 tháng ước đạt hơn 3,2 tỷ USD

Theo Tổng cục Lâm nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu lâm sản tháng 4/2019 ước đạt 875 triệu USD, đưa kim ngạch xuất khẩu lâm sản 4 tháng đầu năm 2019 ước đạt 3,278 tỷ USD, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, giá trị xuất siêu là 2,488 tỷ USD.

Lâm sản xuất khẩu của Việt Nam hiện nay chủ yếu vẫn tập trung tại 5 thị trường: Hoa Kỳ, Nhật Bản, châu Âu, Trung Quốc và Hàn Quốc, chiếm khoảng 87% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này.

Cùng với đó, ước giá trị kim ngạch nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 4/2019 đạt 210 triệu USD, đưa tổng kim ngạch nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 4 tháng năm 2019 đạt 790 triệu USD, tăng khoảng 15,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ chính của Việt Nam hiện nay chủ yếu vẫn là 10 quốc gia gồm: Trung Quốc, Hoa Kỳ, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Chile, Đức, Brasil, New Zealand, Pháp, chiếm khoảng 60% giá trị kim ngạch nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ.

Về chi trả dịch vụ môi trường rừng, tổng hợp đến 18/4/2019, cả nước đã thu được 755,24 tỷ đồng, đạt 23,6% kế hoạch năm 2019, bằng 109% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó, quỹ trung ương thu được 525,74 tỷ đồng, đạt 22,9% kế hoạch năm 2019; quỹ tỉnh thu 229,49 tỷ đồng, đạt 25,3% kế hoạch.

Ảnh minh họa: PanNature

Tính đến ngày 18/4/2019, lũy kế giải ngân tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) năm 2018 đến chủ rừng của cả nước là 1.662,8 tỷ đồng, đạt 79% kế hoạch (thời hạn giải ngân tiền DVMTR năm 2018 đến trước ngày 1/6/2019).

Về bảo vệ rừng, lũy kế từ đầu năm đến ngày 18/4/2019, cả nước đã phát hiện 3.151 vụ vi phạm, giảm 1.076 vụ so với 4 tháng năm 2018; diện tích rừng bị thiệt hại 192 ha, giảm 58 ha so với cùng kỳ.

Đặc biệt, Cục Kiểm lâm – Tổng cục Lâm nghiệp cảnh báo một số khu vực tại Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên đã nhiều ngày không mưa, nắng nóng, thời tiết khô hanh, có nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Cục Kiểm lâm đề nghị chủ rừng thuộc các địa phương có cấp cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp IV (rất nguy hiểm), cấp V (cực kỳ nguy hiểm) thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định.

Thông tin cảnh báo cháy rừng theo từng địa phương được cập nhật từng ngày trên trang tin điện tử của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ: http://cbcr.kiemlam.org.vn/. Để chủ động nhận thông tin cảnh báo cháy rừng, công dân có thể đăng ký địa chỉ email trên trang chủ của trang web này để nhận các thông tin cảnh báo từ hệ thống hàng ngày khi có cảnh báo cấp nguy hiểm trở lên.