Thành lập 4 đoàn kiểm tra công tác quản lý chất thải rắn

Tổng cục Môi trường cho biết, triển khai Kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác quản lý chất thải rắn trên phạm vi cả nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục sẽ thành lập 4 đoàn kiểm tra, làm việc với 63 tỉnh, thành phố về công tác quản lý chất thải rắn.

Nội dung tập trung vào các vấn đề: Ban hành quy hoạch, nội dung quy hoạch, công nghệ xử lý, thực tế triển khai… làm cơ sở để Tổng cục Môi trường đánh giá cụ thể, sát thực…

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Bích Liên

Các đoàn sẽ kiểm tra, lấy mẫu đối với 51 cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt có tên trong danh mục được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt; các cơ sở khác trên địa bàn giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố thực hiện.

Trong quá trình kiểm tra, phát hiện vi phạm, các đối tượng đánh giá sẽ được tổng hợp theo mẫu chung và báo cáo lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường.