Xây dựng KKT Đình Vũ – Cát Hải theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực

ThienNhien.Net – Khu kinh tế (KKT) Đình Vũ – Cát Hải (thành phố Hải Phòng) là 1 trung tâm kinh tế biển, đa ngành, đa lĩnh vực của Vùng Duyên hải Bắc Bộ và của cả nước, bao gồm: kinh tế hàng hải (trọng tâm là phát triển dịch vụ cảng), trung tâm công nghiệp, dịch vụ tài chính, ngân hàng, du lịch, thương mại. Quy hoạch chung xây dựng KKT này đến năm 2025 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 3/2/2009.

KKT Đình Vũ – Cát Hải với tổng diện tích khoảng 21.640 ha, theo quy hoạch đến năm 2025, quy mô dân số KKT khoảng 210.000 người, trong đó số lao động là 115.00 người, chiếm 55% tổng dân số KKT.

KKT Đình Vũ – Cát Hải gồm 2 khu chức năng chính là khu phi thuế quan và khu thuế quan. Khu phi thuế quan được bố trí tại khu vực Nam Đình Vũ, đảo Cát Hải, có các chức năng chính là khu trung tâm dịch vụ tài chính, ngân hàng, trung tâm điều hành, quảng bá trưng bày sản phẩm, cơ quan Hải quan; khu chế xuất, khu công nghiệp gia công, tái chế xuất khẩu. Khu thuế quan gồm khu Cảng, dịch vụ hậu cần Cảng, khu nhà ở đô thị; các KCN tập trung, CN kỹ thuật cao, CN sạch, kho bãi…

Việc phát triển không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị được định hướng theo nguyên tắc bảo vệ cảnh quan sông, biển, đảo; bảo vệ các vùng đất bãi bồi ngập mặn, rừng ven sông, rừng ngập mặn; kết hợp hài hòa khu vực phát triển mới và khu vực đô thị cải tạo, xây dựng mật độ thấp… Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị được xây dựng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu sử dụng, đảm bảo mỹ quan, an toàn, vệ sinh môi trường.

 Các dự án đầu tư vào KKT Đình Vũ – Cát Hải được hưởng các ưu đãi áp dụng đối với địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, tiêu thụ trong khu phi thuế quan và hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan không phải chịu thuế giá trị gia tăng. Hàng hóa, dịch vụ từ nội địa Việt Nam và khu thuế quan trong KKT đưa vào khu phi thuế quan được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng là 0%. Người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại KKT được giảm 50% thuế thu nhập đối với người có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập…