Thủy điện Cảnh Hồng giảm xả nước xuống hạ lưu sông Mê Công sẽ ảnh hưởng tới ĐBSCL

Để phục vụ cho lễ hội tết nước truyền thống trên lưu vực Mê Công, từ ngày 11-17/4, lưu lượng xả ra từ Thủy điện Cảnh Hồng (Trung Quốc) xuống hạ lưu đã giảm mạnh và sẽ ảnh hưởng đến ĐBSCL vào cuối tháng 4, đầu tháng 5.

Thủy điện Cảnh Hồng

Cụ thể, theo Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam, để phục vụ cho lễ hội tết nước truyền thống trên lưu vực Mê Công, từ ngày 11-17/4, lưu lượng xả ra từ Thủy điện Cảnh Hồng (Trung Quốc) xuống hạ lưu đã giảm từ 2000- 3000 m3/s xuống còn 1500-1600 m3/s.

Dự báo việc giảm xả nước từ Thủy điện Cảnh Hồng sẽ ảnh hưởng đến ĐBSCL từ 28/4 đến 6/5.

Để đề phòng các rủi ro do hạn, mặn gây ra, các địa phương cần có kế hoạch chủ động sản xuất, bố trí mùa vụ, vận hành hệ thống công trình hợp lý, chuẩn bị các giải pháp ứng phó ngay từ thời điểm hiện nay. Đồng thời tăng cường công tác giám sát mặn, cập nhật các bản tin dự báo thường xuyên để điều chỉnh kế hoạch phù hợp với các diễn biến nguồn nước.

Riêng với vùng ven biển ĐBSCL, cần chủ động tích nước giai đoạn từ 21-26/4 để đề phòng mặn xâm nhập thêm do ảnh hưởng của giảm xả từ thủy điện Trung Quốc.