ChildFund tuyển Cán bộ nhân sự

Tổ chức ChildFund Việt Nam cần tuyển Cán bộ nhân sự, làm việc tại Hà Nội.

Hạn chót nộp hồ sơ: 28/03/2019

Tham khảo thông tin và đăng ký tại đây