iSEE tuyển 02 vị trí

Tổ chức iSEE Việt Nam cần tuyển 02 vị trí, làm việc tại Hà Nội

Các ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ tới chị Phùng Thị Tường Vân theo địa chỉ email:
tuyendung@isee.org.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 29/03/2019